ไม่มีบทความที่ใช้ป้ายกำกับ G-9200MS-8DR แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความที่ใช้ป้ายกำกับ G-9200MS-8DR แสดงบทความทั้งหมด

จริงหรือไม่ที่ว่านาฬิกานั้นเป็นแค่เครื่องบอกเวลาหรือเครื่องประดับ

 ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะอ่านบทความนี้ ผมมีคำถามเล็ก ๆ สำหรับทุก ๆ คน โดยขอท่านตั้งคำถามสำหรับตัวท่านในใจว่า นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของท่านที่...