แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 01 754 7543 4361 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 01 754 7543 4361 แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จริงหรือไม่ที่ว่านาฬิกานั้นเป็นแค่เครื่องบอกเวลาหรือเครื่องประดับ

 ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะอ่านบทความนี้ ผมมีคำถามเล็ก ๆ สำหรับทุก ๆ คน โดยขอท่านตั้งคำถามสำหรับตัวท่านในใจว่า นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของท่านที่...