วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

แบตใกล้หมดมีอาการยังไงมั่ง?


ถ้า G-Shock ของท่านมีอาการเหล่านี้อย่าตกใจ!
1.เข็มเดินกระโดด เข็มกระดิกแต่ไม่เดิน เข็มรีเซ็ตวิ่งเข้า12นาฬิกา ตั้งวันที่ไม่ได้(นักบิน)
2.กดไฟแล้ววูบตัวเลขดับ กดไฟแล้วความสว่างลดลงกว่าเดิม กดไฟไม่ติด
อาการพวกนี้มักเกิดจากถ่านอ่อน เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับสนใจติดต่อเรา!

https://lin.ee/bwpUYuf
ID: @GshockMuesong

FB: https://www.facebook.com/WatchesToday

IG: https://www.instagram.com/pairojsaelee
เบอร์โทรศัพย์ 064-865-4077

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ฟังก์ชั่น DST หรือ Daylight Saving Time ใน G-Shock ที่เราใช้กันอยู่มันคืออะไร?


DST หรือ Daylight saving time  คือนาฬิกาจะปรับเวลาให้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 ชั่วโมง ในฤดูใบไม้ผลิ และปรับให้ช้าลงโดยอัตโนมัติ 1 ชั่วโมง เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง 
เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเวลาในช่วงเช้าจะสั่นลงซึ่งจะใช้เฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งบ้านเราไม่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้จัดไปอยู่ในตำแห่ง OFF ได้เลยครับ

การปรับเวลา Saving Time นี้มักจะใช้ในประเทศที่มีอยู่ในละติจูดมากกว่าแนว 23.5 เหนือ/ใต้ (Temperate Zone) แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่อยู่ในแถบนี้จะประกาศใช้เวลา Summer Time ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

สีฟ้า คือ ประเทศที่ใช้การปรับเวลาแบบ Daylight Saving Time
สีส้ม คือ ประเทศไม่ใช้ระบบ Daylight Saving Time แต่เคยทดลองใช้มาแล้ว
สีแดง คือ ประเทศไม่เคยใช้ระบบ Daylight Saving Time

เหตุผลที่ต้องใช้ Daylight Saving Time
          จุดประสงค์หลักของการใช้ Daylight Saving Time (DST) หรือ Summer Time คือ การประหยัดพลังงานในช่วงค่ำ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ เวลาพระอาทิตย์ตกดิน และเวลาการเข้านอนของคนโดยทั่วไป
          ช่วงเวลา DST จะมีระยะเวลากลางวันนานกว่าระยะเวลากลางคืน (สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว คนเราจะตื่นเช้าตามพระอาทิตย์ขึ้น แต่จะใช้เวลาในการนอนใกล้เคียงเดิม ดังนั้น ฟ้าสว่างเร็วขึ้น คนก็จะตื่นเช้าขึ้น และเมื่อมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น คนก็จะออกมาทำงานเร็วขึ้น การใช้ชีวิตในช่วงค่ำก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากนัก เพราะฟ้ายังสว่างอยู่ และเข้านอนเร็วขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็จะลดลง

ช่วงเวลา Daylight Saving Time ในแต่ละปี
         การเริ่มต้นช่วงเวลาของ Summer Time หรือ Daylight Saving Time แต่ละประเทศจะไม่ตรงกันทั้งหมดครับ ขึ้นอยู่กับกฏหมายของ และข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ สำหรับออสเตรเลียแล้ว ปรับช่วงเวลาจากเดิมที่ห่างจากประเทศไทย 4 ชม. ก็เปลี่ยนเป็น 3 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเป็นต้นไปและจะเปลี่ยนกลับอีกครั้งในช่วงปลายปี

     ปกติในปฏิทินราฟาเอลประจำปี มีการระบุช่วงเวลา Summer time ของประเทศอังกฤษไว้ (British Summer Time) ส่วนข้อมูลของช่วงเวลา Summer Time ของประเทศอื่นๆ เราคงต้องหาข้อมูลกันเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น http://www.worldtimezone.com/daylight.html

ขอบคุณบทความดีๆจาก
www.natui.com.au

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนาฬิกา


- สนามแม่เหล็กคืออะไร และมีผลกระทบต่อการเดินของนาฬิกาอย่างไร
สนามแม่เหล็กเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กซึ่งคลื่นดังกล่าวจะมีผลกระทบกับนาฬิการะบบเปลี่ยนถ่าน ( Quartz ) ที่มีเข็ม แต่จะไม่มีผลกระทบกับนาฬิกาที่เป็นระบบ Digital (ตัวเลข) ซึ่งนาฬิกาที่มีเข็มจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาด้วยมอเตอร์ขนาดเล็ก ที่ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการควบคุมดังนั้นหากมีสนามแม่เหล็กจากภายนอกมารบกวน ก็จะทำให้การทำงานของมอเตอร์ดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้นาฬิการะบบ Analogue เดินไม่เที่ยงตรงหรือหยุดทำงานไปเลย  สำหรับนาฬิกากลไกอัตโนมัตินั้นในกรณีที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มสูง จะมีผลต่อนาฬิกาประเภทนี้เช่นอาการเดินช้าหรือเร็ว ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็ก เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์, ลำโพง, หรือตู้เย็น รวมถึงอุปกรณ์ Electronics อื่น ๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของนาฬิกา

- จำเป็นหรือไม่ที่ต้องส่งนาฬิกาเข้าตรวจเช็คเป็นประจำ
การตรวจเช็คและบำรุงรักษามีความจำเป็นสำหรับนาฬิกาเป็นอย่างมาก โดยที่นาฬิการะบบควอทซ์ ได้ถูกออกแบบให้มีระบบแจ้งเตือนก่อนที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมด โดยสังเกตได้จากการเดินของเข็มวินาทีซึ่งจะเดินครั้งละ 2-5 วินาที นั้นคือการเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม นาฬิกาที่ใช้แบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก2 หรือ 3 ปี โดยศูนย์บริการของนาฬิกายี่ห้อนั้นๆเท่านั้น ซึ่งช่างจะตรวจเช็คนาฬิกาและทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายในเครื่อง เช่น น้ำ ฝุ่น อื่นๆ และสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ ก็ควรนำนาฬิกาเข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาเนื่องจากนาฬิกาประเภทนี้มีกลไกที่ซับซ้อนและมีความสึกหรอ หากน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นเสื่อมสภาพ หรือแห้งจึงจำเป็นต้องน้ำเข้ามาทำความสะอาดล้างเครื่องและหยอดน้ำมันเพื่อให้นาฬิกามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ทั้งนี้ควรนำนาฬิกาเข้ามาตรวจเช็คและบำรุงรักษา ทุก 3-5ปี

- ระดับอุณหภูมิมีผลกับนาฬิกาหรือไม่ 
มีผล เนื่องจาก นาฬิกาจะสามารถเดินได้ดีในช่วงอุณหภูมิประมาณ  5-36องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นอาจส่งผลให้อะไหล่ภายในเกิดความเสียหายได้
- ตัวเรือนนาฬิกาซีดจางหรือลอกมีสาเหตุมาจากอะไร 
สาเหตุของการที่ตัวเรือนนาฬิกาซีดจางหรือลอกนั้น อาจเกิดจากสารเคมีต่างๆที่มีในเครื่องสำอาง น้ำหอมประเภทสเปรย์ หรือ  ผงซักฟอก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่นาฬิกาที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆเพื่อเป็นการถนอมนาฬิกาของท่าน

-แผ่นพลาสติกที่ติดมากับฝาหลังนาฬิกาควรดึงออกหรือไม่ 
ควรดึงออก เนื่องจาก บริเวณรอบๆ แผ่นพลาสติกจะเป็นที่สะสมของคราบต่างๆเมื่อนาฬิกาได้ถูกใช้งาน ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ฝาหลังนาฬิกาเกิดสนิมและผุได้

- ควรเปลี่ยนถ่านนาฬิกาบ่อยแค่ไหน 
ถ่านนาฬิกาทั่วไปมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปีแต่ถ่านสำหรับนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา หรือ สามารถกดปุ่มไฟได้อาจอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆอย่างไรก็ดีควรเปลี่ยนถ่านนาฬิกาตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะถ้าทิ้งไว้นานเกินไปสารจากถ่านจะรั่ว และกัดกร่อน จนทำให้เฟืองนาฬิกาเสียได้

-ทำไมเปลี่ยนถ่านนาฬิกายี่ห้อเดียวกันแต่ราคาแตกต่างกัน 
เนื่องจากนาฬิกาบางรุ่น ถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ก็มีฟังก์ชั่นแตกต่างกันไปเช่น ปุ่มกดไฟ หรือ มีหน้าปัดบอกเวลามากกว่า 1 อัน ซึ่งนั้นก็หมายความว่า นาฬิการุ่นนั้นใช้ถ่านมากกว่า 1 ก้อนดังนั้นราคาของถ่านจึงขึ้นอยู่กับว่า ทางศูนย์ฯได้เปลี่ยนถ่านกี่ก้อนกับนาฬิกาเรือนนั้นๆ

- ทำไมนาฬิกาไม่เดิน (กลไกอัตโนมัติ) 
นาฬิกากลไกอัตโนมัติก่อนการสวมใส่ควรไขลานนาฬิกาเพื่อเป็นการช่วยทำให้ลูกเหวี่ยงภายในทำงานเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการขึ้นลานของนาฬิกาอาจเป็นสาเหตุให้นาฬิกาหยุดเดิน หรือ นาฬิกาอาจมีการกระแทกหรือกระเทือน ทำให้อะไหล่ภายในหลุดหรือคลายตัว ส่งผลให้กลไลต่างๆ ไม่ทำงานโดยปรกตินาฬิกาอัตโนมัติ โรงงานจะแนะนำให้ล้างเครื่องทุกๆ 3-5 ปี เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เนื่องจากเมื่อลูกค้าใช้นาฬิกาไปนานๆ จะมีความชื้น คราบฝุ่นละอองคราบน้ำมันจักรต่างๆ สะสมอยู่ ส่งผลให้นาฬิกาเดินได้ไม่ดีเท่าที่ควร

-ทำอย่างไรให้นาฬิกาทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอ 
ไม่ควรทิ้งนาฬิกาไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไปเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการกระแทกแรงๆ และบริเวณที่มีอุปกรณ์แม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กสูง

-ดูแลรักษานาฬิกากันน้ำอย่างไรดี 
1. ส่งเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คอย่างน้อยปีละครั้ง และเปลี่ยนยางกันน้ำสม่ำเสมอ (ทุก 2 ปี ) หรือทันทีที่ชำรุดโดยเฉพาะถ้าใส่นาฬิกาโดนน้ำเป็นประจำ 
2. ตรวจสอบเม็ดมะยมว่าขันแน่นทุกครั้งก่อนว่ายน้ำ และไม่ได้กดปุ่มใดๆ เอาไว้ 
3. หลังว่ายน้ำในทะเลหรือสระว่ายน้ำซึ่งมีส่วนผสมของคลอรีนควรล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดโดยเปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านนาฬิกา 
4. ไม่ควรใส่นาฬิกาอาบน้ำ ถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกากันน้ำเพราะสบู่จะลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำซึมเข้าไปในนาฬิกาได้
5. ระมัดระวังเม็ดมะยมและปุ่มกดขณะที่นาฬิกาเปียกเนื่องจากอาจทำให้ความชื้นเข้าไปภายในเครื่องได้

-ทำไมต้องล้างเครื่องนาฬิกา
การล้างเครื่องจะเปรียบเหมือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ของรถยนต์ เพราะว่านอกจากจะต้องถอดทุกชิ้นนำออกมาทำความสะอาดแล้ว ยังจะต้องหยอดน้ำมันหลายชนิดตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้ชิ้นสิ้นต่าง ๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องดังนั้นท่านควรนำไปตรวจเช็คสภาพความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ของกลไกภายในเพื่อที่ช่างจะได้รู้ว่ามีความสกปรกภายในหรือน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆแห้งหนืดหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตจะแนะนำให้ล้างเครื่องทุก ๆ 3-5 ปี
ขอบคุณบทความดีๆ จาก โทรคาเดโร กรุ๊ป

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

เปิดตัว “ Honda Super Cub x G-Shock DW-5600 “ จำนวนจำกัดเพียง1,000 เรือน Honda และ Casio จับมือ เปิดตัว G-Shock DW-5600 “ ฉลองครบรอบ 60 ปี ของรถจักรยานยนต์ Honda Super Cub  จำนวนจำกัด เพียง 1,000  เรือนเท่านั้น  เมื่อไม่นานมานี้ Casio ยังได้ฉลองครบรอบ 60 ปี (บริษัท Casio Computer จำกัด ) และนาฬิกา G-Shock เรือนที่ 100 ล้านที่ถูกจำหน่าย ในปี ค.ศ. 2017

 The custom G-Shock DW-5600 มีตรา “ Honda ” และ “ Cub " บนหน้าปัดสีขาว พร้อมกับ Pattern อันโดดเด่น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Super Cub พิมพ์ลงบนสายรัดข้อมือ ตัวเคส สแตนเลสด้านหลังมีตราประทับ ฉลองยอดขาย 100 ล้านเรือน และครบรอบ 60 ปี Casio ไฟ blacklight EL แสดงกราฟิกสีแดงของ Super Cub และข้อความ ” Since 1958 “
 Honda Super Cub เป็นยานยนต์ที่ได้รับความนิยมและผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค.ศ. 1958 ได้รับความนิยมในเอเชียและมีหลากหลายรุ่น ในปีค.ศ. 1986 รุ่น “C100EX” นำไปสู่ “Dream Line” ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วน Super Cub รุ่นอื่น ๆ เปิดตัวในปลายปีค.ศ. 2000 และ 2010 เพลง “ Little Honda” ของวง The 1964 Beach Boys ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Honda 50 ซึ่งเป็น Super Cub เวอร์ชั่นอเมริกันเช่นกัน (เปลี่ยนชื่อเนื่องจากปัญหาเครื่องหมายการค้า) และในค.ศ. 1963 แท็กไลน์  “You meet the nicest people on a Honda” หรือ “ คุณจะพบกับคนที่ดีที่สุดได้ในฮอนด้า” ถูกสร้างขึ้นสำหรับแคมเปญ Marketing ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้น “ Lifestyle Marketing ”

(Honda C100EX Super Cub)


 ยังไม่แน่ชัดอย่างเป็นทางการ แต่บางเว็บไซต์รายงานว่า Honda Super Cub x G-Shock DW-5600 จะวางจำหน่ายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2019 ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ในประเทศญี่ปุ่น ในราคา 14,040 เยน
 บริษัท Honda ในประเทศญี่ปุ่นยังเปิดตัว “ Super Cub 50 ” และ “ Super Cub 100 “ รุ่นครบรอบ 60 ปีในเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 อีกทั้งยังเปิดตัว “ Super Cub C125 ABS” จำนวนจำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย Super Cub ถูกยกเลิกในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1974(2019 Honda Super Cub C125)


จริงหรือไม่ที่ว่านาฬิกานั้นเป็นแค่เครื่องบอกเวลาหรือเครื่องประดับ

 ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะอ่านบทความนี้ ผมมีคำถามเล็ก ๆ สำหรับทุก ๆ คน โดยขอท่านตั้งคำถามสำหรับตัวท่านในใจว่า นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของท่านที่...