วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

USA WWVB station (for Multi-Band 6) มีโอกาสปิดตัวหรือหยุดให้บริการ


 Multi-Band 6 เป็นฟีเจอร์ที่รับคลื่นสัญญาณเพื่อปรับเวลาให้เที่ยงตรงในนาฬิกา Casio หลายรุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์ปรับเวลากับนาฬิกาได้โดยการรับข้อมูลจากคลื่นวิทยุ มีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ 5 แห่งที่ให้บริการทั่ว ญี่ปุ่น ยุโรป จีนและสหรัฐอเมริกา 
.
สถานี US ใน Fort Collins รัฐโคโลราโดหรือเป็นที่รู้จักในฐานะสถานี WWVB ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ สถาบัน National Institute of Standards and Time ขณะนี้ WWVB กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากการถูกตัดงบประมาณ NIST ที่เสนอไว้สำหรับปี ค.ศ.2019 การปิดตัวนี้อาจจะรวมถึง WWV (สถานีวิทยุที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 1920 ) และสถานีคลื่นสั้น WWHV ที่ออกอากาศเวลา ความถี่ และข้อมูลฉุกเฉิน
.
Casio ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดระบบ เนื่องจากมีผู้บริโภค ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีและบริการนี้ 
.
 สถานี WWV, WWHV และ WWVB ทั้งหมดนี้อยู่ในข่ายที่เสี่ยงถูกปิดเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ
 ARRL.org รายงานว่า คำของบประมาณปี 2019 ของ NIST ถูกคัดค้านและเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่คลื่นสัญญาณความถี่ของสหรัฐอเมริกาผ่านสถานี NIST ในฮาวายและ Hawaii and Fort Collins, โคโลราโด

สถานีวิทยุเหล่านี้ส่งคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการซิงโครไนซ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาจใช้ในแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ กล้องถ่ายรูปและอื่นๆ  แต่ในตอนนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอและจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา Congress ก่อนดำเนินการ เหตุผลที่ NIST ต้องการปิดสถานีส่งคลื่นวิทยุเพราะพวกเขาคิดว่า ไม่มีความจำเป็นและกลายเป็นสิ่งล้าสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา


จริงหรือไม่ที่ว่านาฬิกานั้นเป็นแค่เครื่องบอกเวลาหรือเครื่องประดับ

 ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะอ่านบทความนี้ ผมมีคำถามเล็ก ๆ สำหรับทุก ๆ คน โดยขอท่านตั้งคำถามสำหรับตัวท่านในใจว่า นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของท่านที่...