วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนาฬิกา


- สนามแม่เหล็กคืออะไร และมีผลกระทบต่อการเดินของนาฬิกาอย่างไร
สนามแม่เหล็กเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กซึ่งคลื่นดังกล่าวจะมีผลกระทบกับนาฬิการะบบเปลี่ยนถ่าน ( Quartz ) ที่มีเข็ม แต่จะไม่มีผลกระทบกับนาฬิกาที่เป็นระบบ Digital (ตัวเลข) ซึ่งนาฬิกาที่มีเข็มจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาด้วยมอเตอร์ขนาดเล็ก ที่ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการควบคุมดังนั้นหากมีสนามแม่เหล็กจากภายนอกมารบกวน ก็จะทำให้การทำงานของมอเตอร์ดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้นาฬิการะบบ Analogue เดินไม่เที่ยงตรงหรือหยุดทำงานไปเลย  สำหรับนาฬิกากลไกอัตโนมัตินั้นในกรณีที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มสูง จะมีผลต่อนาฬิกาประเภทนี้เช่นอาการเดินช้าหรือเร็ว ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็ก เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์, ลำโพง, หรือตู้เย็น รวมถึงอุปกรณ์ Electronics อื่น ๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของนาฬิกา

- จำเป็นหรือไม่ที่ต้องส่งนาฬิกาเข้าตรวจเช็คเป็นประจำ
การตรวจเช็คและบำรุงรักษามีความจำเป็นสำหรับนาฬิกาเป็นอย่างมาก โดยที่นาฬิการะบบควอทซ์ ได้ถูกออกแบบให้มีระบบแจ้งเตือนก่อนที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมด โดยสังเกตได้จากการเดินของเข็มวินาทีซึ่งจะเดินครั้งละ 2-5 วินาที นั้นคือการเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม นาฬิกาที่ใช้แบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก2 หรือ 3 ปี โดยศูนย์บริการของนาฬิกายี่ห้อนั้นๆเท่านั้น ซึ่งช่างจะตรวจเช็คนาฬิกาและทำความสะอาดสิ่งสกปรกภายในเครื่อง เช่น น้ำ ฝุ่น อื่นๆ และสำหรับนาฬิการะบบอัตโนมัติ ก็ควรนำนาฬิกาเข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาเนื่องจากนาฬิกาประเภทนี้มีกลไกที่ซับซ้อนและมีความสึกหรอ หากน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นเสื่อมสภาพ หรือแห้งจึงจำเป็นต้องน้ำเข้ามาทำความสะอาดล้างเครื่องและหยอดน้ำมันเพื่อให้นาฬิกามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ทั้งนี้ควรนำนาฬิกาเข้ามาตรวจเช็คและบำรุงรักษา ทุก 3-5ปี

- ระดับอุณหภูมิมีผลกับนาฬิกาหรือไม่ 
มีผล เนื่องจาก นาฬิกาจะสามารถเดินได้ดีในช่วงอุณหภูมิประมาณ  5-36องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นอาจส่งผลให้อะไหล่ภายในเกิดความเสียหายได้
- ตัวเรือนนาฬิกาซีดจางหรือลอกมีสาเหตุมาจากอะไร 
สาเหตุของการที่ตัวเรือนนาฬิกาซีดจางหรือลอกนั้น อาจเกิดจากสารเคมีต่างๆที่มีในเครื่องสำอาง น้ำหอมประเภทสเปรย์ หรือ  ผงซักฟอก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่นาฬิกาที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆเพื่อเป็นการถนอมนาฬิกาของท่าน

-แผ่นพลาสติกที่ติดมากับฝาหลังนาฬิกาควรดึงออกหรือไม่ 
ควรดึงออก เนื่องจาก บริเวณรอบๆ แผ่นพลาสติกจะเป็นที่สะสมของคราบต่างๆเมื่อนาฬิกาได้ถูกใช้งาน ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ฝาหลังนาฬิกาเกิดสนิมและผุได้

- ควรเปลี่ยนถ่านนาฬิกาบ่อยแค่ไหน 
ถ่านนาฬิกาทั่วไปมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปีแต่ถ่านสำหรับนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา หรือ สามารถกดปุ่มไฟได้อาจอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆอย่างไรก็ดีควรเปลี่ยนถ่านนาฬิกาตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะถ้าทิ้งไว้นานเกินไปสารจากถ่านจะรั่ว และกัดกร่อน จนทำให้เฟืองนาฬิกาเสียได้

-ทำไมเปลี่ยนถ่านนาฬิกายี่ห้อเดียวกันแต่ราคาแตกต่างกัน 
เนื่องจากนาฬิกาบางรุ่น ถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ก็มีฟังก์ชั่นแตกต่างกันไปเช่น ปุ่มกดไฟ หรือ มีหน้าปัดบอกเวลามากกว่า 1 อัน ซึ่งนั้นก็หมายความว่า นาฬิการุ่นนั้นใช้ถ่านมากกว่า 1 ก้อนดังนั้นราคาของถ่านจึงขึ้นอยู่กับว่า ทางศูนย์ฯได้เปลี่ยนถ่านกี่ก้อนกับนาฬิกาเรือนนั้นๆ

- ทำไมนาฬิกาไม่เดิน (กลไกอัตโนมัติ) 
นาฬิกากลไกอัตโนมัติก่อนการสวมใส่ควรไขลานนาฬิกาเพื่อเป็นการช่วยทำให้ลูกเหวี่ยงภายในทำงานเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการขึ้นลานของนาฬิกาอาจเป็นสาเหตุให้นาฬิกาหยุดเดิน หรือ นาฬิกาอาจมีการกระแทกหรือกระเทือน ทำให้อะไหล่ภายในหลุดหรือคลายตัว ส่งผลให้กลไลต่างๆ ไม่ทำงานโดยปรกตินาฬิกาอัตโนมัติ โรงงานจะแนะนำให้ล้างเครื่องทุกๆ 3-5 ปี เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เนื่องจากเมื่อลูกค้าใช้นาฬิกาไปนานๆ จะมีความชื้น คราบฝุ่นละอองคราบน้ำมันจักรต่างๆ สะสมอยู่ ส่งผลให้นาฬิกาเดินได้ไม่ดีเท่าที่ควร

-ทำอย่างไรให้นาฬิกาทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอ 
ไม่ควรทิ้งนาฬิกาไว้ในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไปเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการกระแทกแรงๆ และบริเวณที่มีอุปกรณ์แม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กสูง

-ดูแลรักษานาฬิกากันน้ำอย่างไรดี 
1. ส่งเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คอย่างน้อยปีละครั้ง และเปลี่ยนยางกันน้ำสม่ำเสมอ (ทุก 2 ปี ) หรือทันทีที่ชำรุดโดยเฉพาะถ้าใส่นาฬิกาโดนน้ำเป็นประจำ 
2. ตรวจสอบเม็ดมะยมว่าขันแน่นทุกครั้งก่อนว่ายน้ำ และไม่ได้กดปุ่มใดๆ เอาไว้ 
3. หลังว่ายน้ำในทะเลหรือสระว่ายน้ำซึ่งมีส่วนผสมของคลอรีนควรล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดโดยเปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านนาฬิกา 
4. ไม่ควรใส่นาฬิกาอาบน้ำ ถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกากันน้ำเพราะสบู่จะลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำซึมเข้าไปในนาฬิกาได้
5. ระมัดระวังเม็ดมะยมและปุ่มกดขณะที่นาฬิกาเปียกเนื่องจากอาจทำให้ความชื้นเข้าไปภายในเครื่องได้

-ทำไมต้องล้างเครื่องนาฬิกา
การล้างเครื่องจะเปรียบเหมือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ของรถยนต์ เพราะว่านอกจากจะต้องถอดทุกชิ้นนำออกมาทำความสะอาดแล้ว ยังจะต้องหยอดน้ำมันหลายชนิดตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้ชิ้นสิ้นต่าง ๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องดังนั้นท่านควรนำไปตรวจเช็คสภาพความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ของกลไกภายในเพื่อที่ช่างจะได้รู้ว่ามีความสกปรกภายในหรือน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆแห้งหนืดหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตจะแนะนำให้ล้างเครื่องทุก ๆ 3-5 ปี
ขอบคุณบทความดีๆ จาก โทรคาเดโร กรุ๊ป

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

เปิดตัว “ Honda Super Cub x G-Shock DW-5600 “ จำนวนจำกัดเพียง1,000 เรือน                Honda และ Casio จับมือ เปิดตัว G-Shock DW-5600 “ ฉลองครบรอบ 60 ปี ของรถจักรยานยนต์ Honda Super Cub  จำนวนจำกัด เพียง 1,000  เรือนเท่านั้น  เมื่อไม่นานมานี้ Casio ยังได้ฉลองครบรอบ 60 ปี (บริษัท Casio Computer จำกัด ) และนาฬิกา G-Shock เรือนที่ 100 ล้านที่ถูกจำหน่าย ในปี ค.ศ. 2017

                The custom G-Shock DW-5600 มีตรา “ Honda ” และ “ Cub " บนหน้าปัดสีขาว พร้อมกับ Pattern อันโดดเด่น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Super Cub พิมพ์ลงบนสายรัดข้อมือ ตัวเคส สแตนเลสด้านหลังมีตราประทับ ฉลองยอดขาย 100 ล้านเรือน และครบรอบ 60 ปี Casio ไฟ blacklight EL แสดงกราฟิกสีแดงของ Super Cub และข้อความ ” Since 1958 “
                Honda Super Cub เป็นยานยนต์ที่ได้รับความนิยมและผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค.ศ. 1958 ได้รับความนิยมในเอเชียและมีหลากหลายรุ่น ในปีค.ศ. 1986 รุ่น “C100EX” นำไปสู่ “Dream Line” ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วน Super Cub รุ่นอื่น ๆ เปิดตัวในปลายปีค.ศ. 2000 และ 2010 เพลง “ Little Honda” ของวง The 1964 Beach Boys ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Honda 50 ซึ่งเป็น Super Cub เวอร์ชั่นอเมริกันเช่นกัน (เปลี่ยนชื่อเนื่องจากปัญหาเครื่องหมายการค้า) และในค.ศ. 1963 แท็กไลน์  “You meet the nicest people on a Honda” หรือ “ คุณจะพบกับคนที่ดีที่สุดได้ในฮอนด้า” ถูกสร้างขึ้นสำหรับแคมเปญ Marketing ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้น “ Lifestyle Marketing ”

(Honda C100EX Super Cub)


                ยังไม่แน่ชัดอย่างเป็นทางการ แต่บางเว็บไซต์รายงานว่า Honda Super Cub x G-Shock DW-5600 จะวางจำหน่ายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2019 ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ในประเทศญี่ปุ่น ในราคา 14,040 เยน
                บริษัท Honda ในประเทศญี่ปุ่นยังเปิดตัว “ Super Cub 50 ” และ “ Super Cub 100 “ รุ่นครบรอบ 60 ปีในเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 อีกทั้งยังเปิดตัว “ Super Cub C125 ABS” จำนวนจำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย Super Cub ถูกยกเลิกในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1974(2019 Honda Super Cub C125)


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Casio to Release EDIFICE Solar-Powered Chronograph Featuring 3D Dial

Casio to Release EDIFICE Solar-Powered Chronograph Featuring 3D Dial

Dynamic Design Inspired by Motorsports

               วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2018  ,กรุงโตเกียว  บริษัท Casio Computer Co. , Ltd. ประกาศเปิดตัว Casio Edifice ใหม่ นาฬิกาสปอร์ตคุณภาพสูง “EQS-920 Chronographs” หน้าปัดดีไซน์สามมิติ ให้รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบไดนามิก
           EQS-920 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้นานถึง 5 เดือน ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มด้านล่างค้างไว้หนึ่งวินาที เข็มวินาทีที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกาจะแสดงระดับการชาร์จแบตเตอรี่โดยชี้ไปที่ตัวอักษรใดตัวหนึ่ง: L (ต่ำ), M (กลาง) หรือ H (สูง) มาพร้อมฟังก์ชั่นจับเวลา ที่สามวงเล็กในหน้าปัดดีไซน์สามมิติ


About EDIFICE
                แบรนด์ EDIFICE เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของทีมแข่งรถ F1 Scuderia Toro Rosso ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2016 ความหลงใหลในความเร็วและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอันโดดเด่นของ Scuderia Toro Rosso สะท้อนถึงแบรนด์ EDIFICE และแนวคิด "Speed ​​and Intelligence” EDIFICE chronographs ก้าวล้ำด้วยฟังก์ชั่นขั้นสูงซึ่งเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยจาก Casio
Specifications
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีเลือกซื้อ G-Shock มือสองต้องดูอะไรบ้าง?


1.สีและร่องรอยที่เกิดจากการใช้งาน โดยเฉพาะสีขาวเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะออกเหลืองตัวเร่งสำคัญเลยคือทำปฏิกิริยากับครีมาทาผิว ลักษณะเสื่อมสภาพของสายและกรอบ
2.ฝาหลังเลือกที่มีร่องรอยน้อยสุด ดูหัวน็อตทั้งสี่ตัวว่ามีร่องรอยหนักมั้ย ถ้ามีร่องรอยหนักตั้งข้อสังเกตุได้ว่าอาจถูกเปิดโดยใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมซึ่งบ่งบอกถึงประสบการณ์ของผู้เปิด
สิ่งที่จะตามมาคือหลังจากปิดฝาหลังไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนถ่านหรือกรณีอะไรก็แล้วแต่นั้นคือประสิทธิภาพการกันน้ำ, ใส่อุปกรณ์กลับมาไม่ครบ หนักเลยคือปิดฝามาดื้อๆ ซีลยาง และยางลองไม่ใส่กลับเข้ามา พูดไปจะหาว่าผมเว่อร์แต่มันคือเรื่องจริงที่ผมเคยเจอ
3.เครื่องต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ถ้าถ่านหมด แต่ผู้ขายยืนยันว่าดี ต้องตกลงกันให้ดีนะครับ เพราะถ้าเอามาเปลี่ยนถ่านแล้วไม่ทำงาน งานเกิด
4.ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมถ้าสงสัย อย่าอยากได้มากเกินจนต้องถูกหลอก และช่วยยืนยันไปในตัวว่ามีของพร้อมส่งจริง
5.ถามตัวเองให้ดีซื้อมาใช้หรือรอปล่อยต่อ ถ้าจะปล่อยต่ออย่าลืมถาม "กระจกมีรอยมั้ย"
6.ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับแบตเตอรี่ควรอยู่ในตำแหน่ง H(High)หรือ M(mid)ถ้าอยู่ L(Low)ต้องเตรียมเงินค่าเปลี่ยนถ่านไว้ด้วย
7.อย่าเห็นแก่ของถูกจนเกินเหตุ ทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุผลในตัวของมันเอง
สุดท้ายหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดรุ่นที่สนใจให้เข้าใจ หาข้อมูลเปรียบเทียบ ในเน็ตส่วนมากจะเป็นข้อมูล ความรู้ต้องเกิดจากประสบการณ์และรู้จักแยกแยะ
หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ#gshockมือสอง #gshockmuesong

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

USA WWVB station (for Multi-Band 6) มีโอกาสปิดตัวหรือหยุดให้บริการ


                Multi-Band 6 เป็นฟีเจอร์ที่รับคลื่นสัญญาณเพื่อปรับเวลาให้เที่ยงตรงในนาฬิกา Casio หลายรุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์ปรับเวลากับนาฬิกาได้โดยการรับข้อมูลจากคลื่นวิทยุ มีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ 5 แห่งที่ให้บริการทั่ว ญี่ปุ่น ยุโรป จีนและสหรัฐอเมริกา 
สถานี US ใน Fort Collins รัฐโคโลราโดหรือเป็นที่รู้จักในฐานะสถานี WWVB ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ สถาบัน National Institute of Standards and Time ขณะนี้ WWVB กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากการถูกตัดงบประมาณ NIST ที่เสนอไว้สำหรับปี ค.ศ.2019 การปิดตัวนี้อาจจะรวมถึง WWV (สถานีวิทยุที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 1920 ) และสถานีคลื่นสั้น WWHV ที่ออกอากาศเวลา ความถี่ และข้อมูลฉุกเฉิน
                Casio ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดระบบ เนื่องจากมีผู้บริโภค ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีและบริการนี้ 

                สถานี WWV, WWHV และ WWVB ทั้งหมดนี้อยู่ในข่ายที่เสี่ยงถูกปิดเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ
 ARRL.org รายงานว่า คำของบประมาณปี 2019 ของ NIST ถูกคัดค้านและเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่คลื่นสัญญาณความถี่ของสหรัฐอเมริกาผ่านสถานี NIST ในฮาวายและ Hawaii and Fort Collins, โคโลราโด 
สถานีวิทยุเหล่านี้ส่งคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการซิงโครไนซ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาจใช้ในแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ กล้องถ่ายรูปและอื่นๆ  แต่ในตอนนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอและจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา Congress ก่อนดำเนินการ เหตุผลที่ NIST ต้องการปิดสถานีส่งคลื่นวิทยุเพราะพวกเขาคิดว่า ไม่มีความจำเป็นและกลายเป็นสิ่งล้าสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา


วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

G-Shock GR-B100GB-1A and GWG-100GB-1A Black and Gold


                สอง Air Model และ Land Model รุ่นล่าสุด ด้วยสีดำและสีทอง ขอนำเสนอ G-Shock GR-B100GB-1A Gravitymaster และ G-Shock GWG-100GB-1A Mudmaster ตัว GR-B100GB-1A มีแถบเรซินสองชั้นสีดำพร้อม layer ด้านในสีเทาและ IP treatment สีทองบนแผงฝาและปุ่มสแตนเลส ส่วน GWG-100GB-1A มีแถบเรซินสีดำและ IP treatment สีทองบนแหวนหน้าปัดสแตนเลสปุ่มและสกรูด้านหน้า GR-B100GB-1AJF และ GWG-100GB-1AJF จะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2018 ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีราคาเสนอซื้อที่ 42,000 เยน (12,433 บาท) และ 47,000 เยน ( 13,914 บาท) ตามลำดับ

G-SHOCK GR-B100GB-1A GRAVITYMASTER


                GR-B100GB-1A ได้นำเอา GR-B100 Gravitymaster ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ และมี Tough Solar power มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ แอปพลิเคชั่น G-Shock Connected smartphone มีคุณสมบัติมากมายเช่นฟังก์ชันบันทึกข้อมูลการบินด้วยหน่วยความจำ ปรับเวลาอัตโนมัติ 4 ครั้งต่อวัน เวลาทั่วโลกกับ 300 เมือง เขตเวลาอัตโนมัติ และการปรับค่า DST การตั้งค่านาฬิกา / ตั้งเวลา ฟีเจอร์ค้นหาโทรศัพท์ และ จอแสดงระดับแบตเตอรี่ ฟีเจอร์อื่นๆที่สำคัญได้แก่ จับเวลา 1/1000 วินาที (24 ชั่วโมง), จับเวลาถอยหลัง (24 ชั่วโมง), ไฟเตือน 5 ดวงและไฟ LED Super Illuminator แบบอัตโนมัติ


G-SHOCK GWG-100GB-1A MUDMASTER


                GWG-100GB-1A นำเอา GWG-100 Mudmaster ที่ป้องกันฝุ่นและโคลน ซึ่งมีระบบวัดเวลาด้วยคลื่นวิทยุแบบ Tough Solar และคลื่นความถี่วิทยุแบบ Multi-Band มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีไฟ LED full-auto แบบคู่พร้อมไฟ LED Neon Illuminator สำหรับเข็ม เครื่องหมายต่างๆ และ Super Illuminator LED สำหรับจอ LCD ตัว


ที่มา:https://www.g-central.com
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Top 10 ลายพรางสุดเท่ “ Camouflage G-Shock Watches “ (2)

G-SHOCK GD-X6900MC CAMOUFLAGE SERIES                Camouflage GD-X6900MC Series ดีไซน์ด้วยลายพรางที่เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ สีดำสำหรับเวลากลางคืน (GD-X6900MC-1) สีเขียวสำหรับป่า (GD-X6900MC-3) สีน้ำตาลสำหรับผืนดินผืนทราย (GD-X6900MC-5) และสีขาวสำหรับหิมะ (GD-X6900MC-7) สำหรับ GD-X6900 ถือว่าเป็นนาฬิกากลางแจ้งและทางทหารที่ยอดเยี่ยม ด้วยการออกแบบตามมาตรฐาน MIL-STD-810 ป้องกัน Alpha Gel และ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 10 ปี


G-SHOCK GD-X6900CM CAMOUFLAGE SERIES

                Camouflage GD-X6900CM ลายเสือโคร่งเช่นเดียวกับ GD-X6900TC แต่มีการออกแบบที่ทำให้คล่องตัวกว่า ด้วยการแสดงผลแบบ reverse และปุ่ม backlight EL สีดำไม่สะท้อนแสง  มีสองสี ได้แก่สีน้ำตาล (GD-X6900CM-5) และสีเทา (GD-X6900CM-8)G-SHOCK GD-X6900TC TIGER CAMOUFLAGE SERIES
                Camouflage GD-X6900TC Tiger Series ลายพรางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายของเสือ เหมือนว่ารุ่นนี้จะมีการออกแบบแฟชั่นแบบ Camo มากขึ้น สีน้ำตาล (GD-X6900TC-5) มีปุ่มย้อนแสง EL สีทองสะท้อนแสง และสีเทา (GD-X6900TC-8) มีสีเงินสะท้อนแสง


G-SHOCK GA-100CF CAMOUFLAGE FACE SERIES

                หน้าปัดของ GA-100CF เป็นลายแบบ Camo สีดำ (GA-100CF-1A), สีดำและสีเหลือง (GA-100CF-1A9) และสีเทา (GA-100CF-8A) Camo อาจจะมองเห็นได้ยากหน่อย ในรุ่นเหล่านี้ยกเว้น GA-100CF-1A9 สีดำเหลือง นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการออกแบบ Streetwear ที่มีการอำพรางสไตล์แทนที่จะเป็นนาฬิกาลวงตาจริง

G-SHOCK GA-110CM CAMOUFLAGE SERIES


               
                ลายพรางของ GA-110CM เป็นโมเดลหายากประจำปี 2014 เพราะหยุดผลิตไปแล้ว นาฬิกา G-Shock analog – digital จำพวกนี้นี้มีรูปลวงที่เป็นศิลปะมีสีดำ (GA-110CM-1A) สีเขียว (GA-110CM-3A) สีเทา (GA-110CM-8A) และสีเหลือง (GA -110CM-9A)


ที่มา : https://www.g-central.com/camo-g-shock-watches/


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนาฬิกา

- สนามแม่เหล็กคืออะไร และมีผลกระทบต่อการเดินของนาฬิกาอย่างไร สนามแม่เหล็กเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กซึ่งคลื่นดังกล่าวจะมีผลกระทบกับนา...